DAILY REPORT - PRECIPITATION FOR FEB 28,2015 FOR BOISE
Station Parameter Daily Precip (Inches) Days With Precip Days Missing Monthly Total (Inches) Monthly Percent Snow Water (Inches)
AND PP 0.02 7 0 1.80 81. -
AND PX (M) 2 26 1.60 72. -
ARK PP 0.01 7 0 1.86 94. -
ATLI PP 0.00 9 0 3.15 - 7.60
BRFI PP (M) 0 28 (M) - -
BSKI PP (M) 10 3 2.47 - -
IDHI PP 0.00 8 0 2.59 97. 0.39
PNRI PP (M) 0 28 (M) - -DAILY REPORT - RESERVOIRS FOR FEB 28,2015 FOR BOISE
Station Active Content (Acre Feet) Available Space (Acre Feet) Percent Full Daily Inflow (cfs) Daily Outflow (cfs) Surface Elevation (Feet) Feet From Full Percent 30-year Average
AND 257898. 155176. 62. 644. 305. 4158.44 37.56 107.
ARK 249699. 22525. 92. 1430. 1400. 3208.62 7.38 106.
LOW 90672. 68693. 57. - - 2522.69 3.81 67.
LUC 208838. 55533. 79. 1681. 426. 3033.59 21.41 231.DAILY REPORT - MEAN DAILY STREAMFLOWS FOR BOISE
Station Parameter FEB24 FEB25 FEB26 FEB27 FEB28
ANDI QD 313. 308. 305. 303. 305.
ANDI QU 722. 771. 663. 678. 644.
ARKI QD 1502. 1521. 1545. 1477. 1400.
ARKI QU 1971. 1834. 1723. 1837. 1769.
BIGI QD 278. 278. 277. 278. 299.
BOMI QD 388. 385. 383. 384. 389.
BRFI QD 514. 541. 498. 482. 470.
BSEI QJ 0. 0. 0. 0. (M)
BTSI QD 997. 972. 924. 894. 859.
LUC QD 251. 250. 250. 366. 426.
LUC QU 2300. 2155. 2033. 2134. 2051.
MORI QD 329. 321. 310. 297. 281.
PARI QD 888. 882. 875. 875. 882.